lørdag den 24. september 2011

Andre dyr og organismer mm.

Som det kan ses af mine tidligere blogindlæg interesserer jeg mig meget for naturen, specielt fugle, men også især dag- og natsommerfugle, flora (planter), funga (svampe) osv.

Men også andre grene af naturen interesserer mig og her kan fx. nævnes pattedyr, fisk, padder og krybdyr, snegle og muslinger, insekter og andre dyr samt mosser mm.

Men jeg går dog ikke “i dybden” med emnerne da mine andre interesser tager over, men jeg registrerer og rapporterer dog lystigt mine obs. på bl.a. DOFbasen og Fugleognatur.dk når jeg finder noget interessant af ovenstående på mine ture!

Her er nogle eksempler på fotograferede "andre dyr":

                                  Rådyr, Møns Klint (Klinteskoven), 29-05-2011


                                        Snog, Nejede Vesterskov, 07-08-2011

                             Markjordløber, Hejresøen, Vestamager, 20-07-2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar