torsdag den 22. oktober 2020

Min Netfugl-profil!

 

Generelle brugeroplysninger
Adresse:Frank Desting
Herlevvænge 7, st. th.
2730 Herlev
Danmark
Hjemmetelefon nr.:44948012
Mobiltelefon nr.:30696278
E-mail adresse:***hemmelig***
Hjemmeside:http://www.facebook.com/frank.desting
Fødselsår:1963
Initialer:FDE
Familie:Ja!
Beskæftigelse:Frivillig i DOF København og DN Herlev
Kikkert:Swarovski, Leica, Zeiss
Teleskop:Swarovski ATM 65 HD med 25-50x zoom
Kamera:Canon EOS 70D, Nikon Coolpix P900
Mobiltelefon:Apple iPhone 7
Drømmefuglen(e):Træskonæb! + alle dem jeg (endnu) ikke har set!
Hvem er jeg?Min fugleinteresse blev vakt i april 1975, da jeg var en 12-årig dreng, hvor min mor gjorde mig opmærksom på en stor flok "flotte fugle", der fouragerede uden for vores vinduer i Kagsgården, Herlev, og som viste sig, at være Silkehaler, og jeg var solgt!
Umiddelbart efter blev jeg meldt ind i DOF, og har været det siden.
Jeg kiggede dengang primært på fugle efter skoletid og i weekender i den nærliggende, dengang meget undersøgte, Kagsmosen, hvor jeg mødte flere fuglekiggere af den daværende "Kagsmosegruppe", specielt gik jeg meget med en ældre herre, nu afdøde S. H. Stensig, som inspirerede og lærte mig utroligt meget om fugle, planter, svampe mm.
Mine fugleaktiviteter blev hurtigt udvidet med DOF-ture til Skåne, enkelte ture med ”Kagsmosegruppen” til bl.a. Kongelunden og Saltholm - samt egne ture med en barndomsven til f.eks. Kongelundsområdet og Ølsemagle Revle.
Min fars moster havde hus på Møn, nær Klintholm Havn og Busemarke Mose, hvor vi (familien) ofte var på ferie. Jeg har mange gode minder og fugleoplevelser fra dengang, der stadig står klart på nethinden.
I ungdoms- og voksenårene gik jeg, efter folkeskolen, på EFG og Studenterkursus, senere arbejdede jeg inden for P&T, men tidligt måtte jeg, grundet kronisk sygdom, desværre afbryde videre uddannelse/arbejde og har siden gået som førtidspensionist.
Jeg er dog pr. oktober 2008 gået ind i frivilligt arbejde i DOF København.
En stor del af mine voksenår kiggede jeg kun meget begrænset på fugle, men fugleinteressen lå stadig ”i blodet”, og i 1993 og specielt 1999, genoptog jeg atter fugleinteressen med stadig stigende intensitet.
I efteråret 2001 blev Gladsaxe Fuglegruppe dannet af Peter Godtfredsen og undertegnede, og vi har/havde heldagsture, primært på Sjælland og i Skåne, cirka en gang om måneden.
Da jeg ikke selv har bil kigger jeg som oftest på fugle i Herlev lokalområde, dvs. Smør- og Fedtmosen, Sømosen og Kagsmosen, hvor jeg med stor fornøjelse følger årets gang.
De senere år er Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen) blevet en af mine favoritlokaliteter, dels på grund af stemningen og den gode atmosfære på lokaliteten, dels på grund af de fine rapporter der bliver udarbejdet af biolog og caretaker Thomas Vikstrøm, som jeg så bidrager til, med både fugleobs. og andre naturobs.
Herudover kommer jeg en en del rundt på diverse lokaliteter, primært i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt, dels alene, dels med andre fugleinteresserede fra Gladsaxe og Herlev Fuglegruppe.
Specielt kører jeg meget sammen med Leif Frederiksen (LFR) rundt i hele landet, og vi har med stigende intensitet siden år 2006, kørt på fugleture og twitchet mange forskellige arter sammen.
Alle mine fugle- og naturobservationer er nedfældet i diverse rapporter på min hjemmeside, og fra år 2002/2003 påbegyndte jeg indrapportering til DOFbasen.
Endvidere modtager jeg (og udsender af og til) BirdAlarm's via min iPhone 7.
Har desuden twitchet flere arter de senere år, men min holdning til det ”at twitche”, er helt klart at jeg foretrækker at få ”en tur” ud af det, hvor man også kigger på og optæller områdets andre fuglearter, fremfor ”kun” at køre på én art.
Men ellers ser jeg det klart som et ekstra krydderi med et twitch i ny og næ, både i Danmark og Sverige, så stiger adrealinen!
Det er i øvrigt helt klart fugleoplevelsen, fremfor X'et der tæller!
I øvrigt har det heller ingen betydning hvor fuglen befinder sig, om det er i udlandet eller i Danmark er for mig lige vidt!
Mine udlandsrejser er dog endnu yderst begrænsede til enkelte charterrejser til Mallorca og Bulgarien med familien som helt ung, samt en enkelt Englandstur med folkeskolen.
De senere år er det blevet til en del flerdagsture til Sverige, eks. Hornborgasjön, Uppland, Gotland og Öland, sammen med LFR.

Foruden adskillige fugleture med LFR i indlandet er det blevet til følgende udlandsrejser:

Hornborgasjön, Sverige April 2008
Öland, Sverige August 2009
Mallorca, Spanien Maj 2010
Uppland, Sverige Marts 2012
Uppland og Mellemsverige Marts 2013
Gotland, Sverige Maj/Juni 2014
Uppland og Mellemsverige Marts 2015
Öland, Sverige, Maj/Juni 2015
Uppland og Mellemsverige Marts 2016
Öland, Sverige Maj + Oktober 2019
Öland, Sverige Maj + August 2020

Øvrige interesser er ”natur generelt” (medlem af Dansk Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Entomologisk Forening samt Lepidopterologisk Forening) - samt psykiatri, astronomi, flyspotting, filateli (frimærker), numismatik (mønter), litteratur, bøger og skak; spiller (på absolut amatørniveau!) som medlem af Herlev Skakklub - samt musik (opvokset med 70-80-90'ernes heavy metal bølge, men er lydhør over for meget andet).

Nb.: Falske VP arter = Sveriges artsliste.

Hjemmesider:
http://www.facebook.com/frank.desting
https://sites.google.com/site/frankdestingshjemmeside/
https://sites.google.com/site/gladsaxefuglegruppe/
http://fdesting.blogspot.com/
https://photos.google.com/u/0/collections

Frank Desting
Herlev
Juli 2005 - opdateret oktober 2020

onsdag den 12. august 2020

Öland, Kalmar, Sverige - August 2020

 

                        Öland, Kalmar, Sverige - August 2020


Kapelludden 

Turrapport fra en tur til Öland, Sverige - fra fredag den 7. august til tirsdag den 11. august 2020.


Indledning

Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE) tog i ovennævnte tidsrum på ferie til Öland, Kalmar, Sverige, primært med det formål, at se på fugle og øvrig natur. Det var vores sjette fælles besøg derovre, idet vi var der i august 2009, maj 2015, maj 2019, oktober 2019 og maj 2020, og der ligger rapporter om disse ture online på Netfugl.dk og Cloudbirders.com Vi startede turen i Herlev fredag den 7/8 kl. 9:25, og afsluttede turen samme sted, tirsdag den 11/8 kl. 18:00. Vi kørte over Øresundsbroen og Ölandsbroen tur/retur.

Turen ud tog omkring 6 timer, incl. små pauser og frokoststop ved Naturreservatet Hensjönäset (Stora Hensjön) i Småland, hvor der i øvrigt var mange badegæster - samt indkøb i ICA Färjestaden. Vi kørte også forbi Stenåsa Naturbokhandlen for at hente et eksemplar til hver af bogen Ölands Fågellokaler, som netop var kommet i handlen. Vi boede som vanligt på Brukshotellet i Degerhamn og jeg fik værelse nr. 12 (med eget bad/toilet og udsigt til havnen). Leif fik værelse 11, som han plejer. 

Ejeren af Brukshotellet, Bill Nilsson, kom hver morgen og lavede morgenmad til os, men ellers så vi ikke meget til ham, og vi havde næsten stedet helt for os selv, udover enkelte andre gæster et par af dagene. Fra Brukshotellet Degerhamn kørte vi (efter morgenobs. i Degerhamn), dagligt ud på ture, med et ganske pænt aktivitetsniveau, fra cirka kl. 9:45-10:00 formiddag, til og med aften, blot afbrudt af mindre pauser og frokost i det fri.

Morgenmad (serveres mellem 8 og 10) spiste vi begge på Brukshotellet, og den var rimelig god, med blandt andet forskellig slags brød og diverse pålæg + hårdkogte æg, vandmelon mm. - samt juice, the og god kaffe.

Vi smurte også her nogle 'klemmer' (sandwich's), som vi tog med os i felten.

Aftensmad spiste vi i 'hamngrillen' Färjestaden, som regel diverse korv, fish & chips, steaks (med mos) og det var fint nok. 

                                Dværgryle (og Stor Præstekrave), Beijershamn

Vejret, fuglene og den øvrige natur

Vejret var fint i den periode vi opholdte os på øen, med sol og varme fra syd- og nordøst og temperaturer op mod hele 19-24 grader C. De første par dage faldt der dog nogen regn.

Dækningen til mobil, internet og BirdAlarm var rigtig god de fleste steder, men det var en meget 'stille periode' fuglemæssigt, så der kom ikke mange 'larm', og de helt store 'hits' udeblev desværre i den periode vi var på øen.

Ikke desto mindre nåede vi samlet op på hele 123 forskellige fuglarter på øen (se fuglelisterne herunder!).

Af de lidt 'bedre' arter kan nævnes Sortstrubet Lom, Sort Glente, Duehøg, Havørn, Hedehøg, Lærkefalk, diverse vadefugle, Grønspætte, Husrødstjert mv.

Vi kørte også efter en udmeldt Kongeørn ved Sibyllas jaktstuga - samt Isfugl ved Grönhögen, men fik desværre ingen af dem...

Af øvrig natur havde vi en hel del planter, heraf fandt jeg den sjældne Bleg Kongelys i Degerhamn, som var ny art for mig!

Der blev også noteret en rimelig pæn portion svampe rundt omkring, herunder fandt jeg den meget sjældne Purpur-Rørhat i gammel løvskov ved Halltorps hage (Sweden, Kalmar, Kårudden), som var helt ny art for undertegende!

Vi så flere arter af pattedyr, herunder Dådyr og Gråsæl, og af padder og krybdyr så vi bl.a. et ungdyr af Brun Frø ubest. (Spidssnudet Frø eller Springfrø), og vi havde diverse dagsommerfugle, men absolut ingen af de sjældnere arter.

Natsommerfuglene Bornholmsk Perikonmåler (Aplocera plagiata), Blomster-Stængelugle (Eremobia ochroleuca) og Tandet Løvmåler (Idaea emarginata) mv. blev også registreret på øen, hvilke også var nye arter for undertegnede...

Vi havde også lidt øvrige insekter, fx. diverse mere almindelige guldsmede, og en enkelt art af snegle (Havesnegl) blev det også til! – (se artslisterne med udvalgte obs. herunder!).


Purpur-Rørhat, Sweden, Kalmar, Kårudden


Pris for turen

Jeg brugte i alt omkring 4600 DK kr. på hele turen, hvilket dækkede ophold på Brukshotellet i Degerhamn, kilometer-penge (vi fik kørt 1370 km. i alt!), brobizz, aftensmad på hamngrillen i Färjestaden - samt forskellige indkøb i diverse supermarkeder (ICA mv.) + bogen Ölands Fågellokaler.

Tak

Jeg vil hermed rette min bedste tak til Leif Frederiksen (LFR) for god planlægning af turen, samt for, som vanligt, rigtig godt kammeratskab og god kørsel.

Også STOR tak til de personer, der via. diverse facebook-grupper, omhandlende fugle og natur, hjalp os med at få sat navne på al den øvrige natur vi stødte på, og som vi umiddelbart ikke lige kendte i felten!

Foto's fra turen:


Frank Desting

Herlev

August 2020


Beijershamn


Fugleliste, Öland, Kalmar, Sverige


7.8: Södra sandby; Rørhøg 1 2k han rst.

Norra kvinneby; Rød Glente 1 rst., Hedehøg 1 ad. hun rst.

Triberga, - kl. 16:09 – 17:12; Fiskehejre 4 rst., Spurvehøg 1 fou., Vibe 450 rst., Dobbeltbekkasin 5 rst., Rødben 1 rst., Tinksmed 3 rst., Hvidklire 1 rst., Trane 75 rst., Ravn 2 hørt, Stillits 4 rst., Tornirisk 2 rst. (1 sy.).

Grösslunda; Stenpikker 1 rst., Bynkefugl 4 rst.


8.8: Degerhamn; Grågås 5 trk. S, Ederfugl 3 rst., Tinksmed 1 rst., Mudderklire 1 hørt, Fjordterne 7 yf (ad. + 1k), Splitterne 2 rst., Tyrkerdue 1 sy., Stor Flagspætte 1 hørt, Landsvale 50 rst., Bysvale 200 rst., Rødstjert 2 1k han rst., Løvsanger 2 hørt (1 sy.), Hvid Vipstjert 8 yf (ad. + 1k), Gul Vipstjert 5 rst./trk. S, Stær 100 of., Stillits 7 rst., Tornirisk 9 yf (ad. + 1k).

Västerstadsviken (Eckelsudde), - kl. 10:06 – 11:20; Grågås 600 rst., Gravand 16 rst., Knarand 20 rst., Skeand 10 rst., Havørn 2 rst. (1 ad., 1 imm.), Vibe 12 rst., Hjejle 65 rst., Stor Præstekrave 4 rst., Tinksmed 3 rst., Brushane 10 rst., Alm. Ryle 36 rst., Kærløber 1 rst., Trane 14 rst., Svartbag 1 ad. rst., Tornsanger 2 rst., Gul Vipstjert 2 hørt trk.

Sibyllas jaktstuga, - kl. 12:35 – 13:50; Musvåge 3 rst., Sildemåge 1 ad. rst., Stenpikker 1 rst., Skovpiber 3 rst., Rødrygget Tornskade 8 rst.

Össby; Rørhøg 1 1k rst.

Eketorp; Rørhøg 1 1k rst., Hedehøg 1 1k rst.

Gräsgårds hamn, - kl. 14:14 – 14:42; Toppet Skallesluger 14 rst., Stor Skallesluger 3 rst., Hedehøg 1 ad. hun rst., Havterne 1 1k rst.

Sibyllas jaktstuga, - kl. 14:58 – 15:25; Spurvehøg 1 fou., Sildemåge 5 ad. of., Gulbug 1 rst., Gærdesanger 4 rst.

Södra lunden; Rød Glente 1 rst., Stenpikker 3 rst., Rødrygget Tornskade 2 rst.

Ölands södra udde, - kl. 15:38 – 17:55; Bramgås 500 rst., Hvinand 22 rst., Stor Skallesluger 2 rst., Toppet Skallesluger 12 rst., Havørn 1 imm. rst., Stor Præstekrave 2 rst., Lille Præstekrave 2 rst., Rødben 1 hørt, Fjordterne/Havterne 60 rst., Broget Fluesnapper 1 hun rst., Grå Fluesnapper 1 rst., Gul Vipstjert 3 rst./trk., Tornirisk 8 rst.

Resmo; Rørhøg 2 rst. (1 ad. han, 1 1k).


9.8: Degerhamn; Sortstrubet Lom 1 rst., Lærkefalk/Aftenfalk 1 trk. N (kl. 07:04), Trane 4 hørt, Stor Flagspætte 2 rst., Spætmejse 2 rst., Træløber 1 hørt, Rødstjert 2 rst. (1 sy.), Rørsanger 1 hørt, Munk 1 hørt, Grå Fluesnapper 5 yf (ad. + 1k), Broget Fluesnapper 2 yf (1 ad. hun, 1 1k), Rødrygget Tornskade 2 hunf. rst., Gul Vipstjert 1 trk. S, Gulspurv 2 rst.

Kastlösa; Ravn 2 rst.

Lilla Frö; Rød Glente 1 rst.

Beijershamn, - kl. 10:38 – 13:48; Canadagås 85 rst., Bramgås 18 rst., Storspove 1 hørt, Stor Præstekrave 45 rst., Lille Præstekrave 1 rst., Tinksmed 8 rst., Hvidklire 4 rst., Dobbeltbekkasin 2 rst., Krumnæbbet Ryle 6 ad. rst., Alm. Ryle 180 rst. (heraf enkelte 1k), Temmincksryle 1 rst., Dværgryle 1 rst., Kærløber 1 rst., Grønspætte 1 sy. (hørt flere gange), Digesvale 2 rst., Rørsanger 1 rst., Gul Vipstjert 8 rst./trk., Tornirisk 22 rst.

Arontorp; Rød Glente 1 rst.

Halltorps hage, - kl. 14:23 – 16:36; Hvepsevåge 1 ad. of., Musvåge 3 hørt, Spætmejse 4 rst., Kernebider 1 hørt, Grønsisken 2 hørt, Lille Korsnæb 2 hørt.

Kapelludden, - kl. 17:03 – 17:52; Hedehøg 1k rst., Havørn 2 ad. rst., Hjejle 2 hørt, Tinksmed 1 rst., Splitterne 1 rst., Stenpikker 1 rst., Gul Vipstjert 5 rst., Stær 650 rst.

Årsvik; Agerhøne 5 yf (1 ad., 4 1k).


10.8: Degerhamn; Grå Fluesnapper 1 rst.

Grönhögen, - kl. 10:20 – 11:33; Toppet Lappedykker 3 yf (1 ad., 2 1k), Fiskehejre 1 rst., Troldand 12 rst., Rød Glente 1 rst., Fasan 3 yf (1 hun, 2 1k), Sildemåge 1 ad. rst., Gøg 1 rst., Husrødstjert 1 rst., Gul Vipstjert 2 rst./trk.

Otteby kungsgård, - kl. 11:39 – 12:00; Sort Glente 1 rst., Duehøg 1 fou. (slog efter en skrigende Grønspætte!), Grønspætte 1 rst.

Sibyllas jaktstuga, - kl. 12:04 – 14:08; Rød Glente 5 trk., Sort Glente 1 trk. (kl. 13:06), Duehøg 2 rst., Musvåge 8 trk., Hedehøg 1 1k rst./trk., Havørn 1 ad. of., Tårnfalk 1 fou., Lærkefalk 3 rst./trk., Huldue 5 of., Ravn 1 hørt, Rødrygget Tornskade 5 rst., Gul Vipstjert 1 trk.

Mellstaby, Havørn 1 ad. of.

Nedra Segerstad; Hedehøg 1 ad. han rst., Tårnfalk 1 rst.

Seby läge, - kl. 15:25 – 16:42; Toppet Skallesluger 28 rst., Vibe 2 rst., Strandskade 4 rst., Storspove 1 of., Stor Præstekrave 4 rst., Lille Kobbersneppe 16 trk. S, Dobbeltbekkasin 1 rst., Hvidklire 2 rst., Alm. Ryle 12 rst., Krumnæbbet Ryle 1 ad. rst., Brushane 4 rst., Svartbag 1 ad. rst., Stillits 3 rst., Tornirisk 14 rst.

Solberga; Rød Glente 1 rst.

Pilekulla; Rørhøg 1 ad. han rst.

Västerstadsviken (Eckelsudde), - kl. 17:08 – 18:12; Grågås 1000 rst., Bramgås 4 rst., Krikand 2 rst., Knarand 4 rst., Skeand 2 rst., Spurvehøg 1 fou., Vandrikse 1 hørt, Trane 1 hørt, Vibe 200 rst., Hjejle 60 rst., Tinksmed 2 rst., Sortklire 3 rst., Brushane 5 rst., Klyde 1 rst., Splitterne 2 rst., Rødrygget Tornskade 4 rst., Gul Vipstjert 21 trk., Rørspurv 1 hørt.

Eriksöre; Rørhøg 1 hunf. rst.

Resmo; Rørhøg 1 ad. han rst.

Degerhamn; Bramgås 60 trk. N.


11.8: Degerhamn; Bramgås 10 trk., Spurvehøg 1 fou., Rørhøg 1 1k of., Tinksmed 1 rst., Mudderklire 2 rst., Dobbeltbekkasin 1 hørt, Rødstjert 2 rst., Løvsanger 1 rst.

Beijershamn, - kl. 10:35 – 12:46; Canadagås 80 rst., Bramgås 20 rst., Havørn 1 rst., Trane 1 hørt of., Hjejle 6 rst., Tinksmed 8 rst., Svaleklire 1 rst., Hvidklire 4 rst., Sortklire 8 rst., Brushane 11 rst., Sumpmejse 2 rst.

Haga park; Rød Glente 2 rst.

Karlevi; Rød Glente 1 rst.

Pattedyr, Öland, Kalmar, Sverige


8.8: Degerhamn; Hare 2 rst.

Västerstadsviken (Eckelsudde); Spættet Sæl 45 rst.

Sibyllas jaktstuga; Dådyr 4 rst.

Ölands södra udde; Gråsæl 4 rst., Spættet Sæl 10 rst., Hare 2 rst.


10.8: Sibyllas jaktstuga; Rådyr 1 rst.

Stora Frö; Rådyr 1 rst.

Övra västerstad; Rådyr 1 rst.


11.8: Smedby; Rådyr 1 rst.

Padder og Krybdyr, Öland, Kalmar, Sverige


8.8: Västerstadsviken (Eckelsudde); Hugorm 1 død.

Ölands södra udde; Snog 1 død.

Vickleby ädellövskog; Brun Frø ubest. (Spidssnudet Frø/Springfrø) 1 juv. rst.

Sommerfugle, Öland, Kalmar, Sverige

7.8: Triberga; Græsrandøje 4 imago rst., Sandrandøje (Hipparchia semele tristris) 2 imago rst., Alm. Blåfugl 6 imago han rst., Dværgblåfugl 1 imago rst, Markperlemorsommerfugl 1 imago rst., Lille Kålsommerfugl 2 imago rst.

8.8: Degerhamn; Tandet Løvmåler (Idaea emarginata) 1 imago rst.

Västerstadsviken (Eckelsudde); Nældens Takvinge 1 imago rst., Sandrandøje (Hipparchia semele tristis) 2 imago rst..

Sibyllas jaktstuga; Gammaugle (Autographa gamma) 1 imago rst.

Össby; Blomster-Stængelugle (Eremobia ochroleuca) 1 imago rst.


9.8: Degerhamn; Kløvermåler (Chiasmia clathrata) 1 imago rst.

Beijershamn; Dagpåfugleøje 1 imago rst., Kejserkåbe 2 imago rst., Iris 1 imago rst., Lille Ildfugl 5 imago rst., Grønåret Kålsommerfugl 1 imago rst., Stor Kålsommerfugl 1 imago rst., Sandrandøje (Hipparchia semele tristis) 3 imago rst., Græsrandøje 4 imago rst., Okkergul Randøje 2 imago rst.

Halltorps hage; Kejserkåbe 2 imago rst., Skovrandøje 2 imago rst.

Kapelludden; Vejrandøje 2 imago rst.

Övra sandby; Vejrandøje 2 imago rst.


10.8: Sibyllas jaktstuga; Nældens Takvinge 1 imago rst.

Hulterstad; Bornholmsk Perikonmåler (Aplocera plagiata) 1 imago rst., Seksplettet Køllesværmer (Zygaena filipendulae) 4 imago rst.


11.8: Beijershamn; Kejserkåbe 6 imago rst., Det Hvide C 1 imago rst.

Insekter, Öland, Kalmar, Sverige

9.8: Beijershamn; Efterårs-Mosaikguldsmed 4 imago rst., Stor Kejserguldsmed 1 imago han rst., Blodrød Hedelibel 2 imago han rst.

Halltorps hage; Ildtæge 1 nymfe rst.

11.8: Beijershamn; Brun Mosaikguldsmed 1 imago rst.

Desuden var der mange Markgræshopper på øen og (generende!) Stikmyg på værelset!

________________________________________________________________________________


Småland, Sverige:

Halltorps kyrka, Sm.; Ildtæge 2 imago rst.

________________________________________________________________________________

Snegle og Muslinger, Öland, Kalmar, Sverige

11.8: Degerhamn; Havesnegl 2 ad. rst.


Svampe, Öland, Kalmar, Sverige

7.8: Sweden, Skåne, Gunnarp, Broget Skørhat (bøg).

Sweden, Kronoberg, Stora Blötan; Blødfiltet Mælkehat (bøg).

Sweden, Kalmar, Gräsmo; Sommer-Rørhat (eg, birk), Panter-Fluesvamp (eg, birk).


8.8: Sweden, Kalmar, Ölands Södra Udde Lighthouse; Svovlporesvamp (løvtræ), Kæmpestøvbold (græs).


9.8: Sweden, Kalmar, Kårudden; Purpur-Rørhat (eg, bøg, løvtræ), Broget Skørhat (bøg),

Sweden, Kalmar, Fröbygårde; Bruskbold sp. (eg), Stilket Bruskbold (løvtræ), Ege-Meldug (eg), Dværgrørhat-Snylteskorpe (svamp), Elledans-Bruskhat (strandeng).


11.8: Sweden, Kalmar, Fröbygårde; Løv-Fladhat (løvtræ).


Total artsliste fugle

Hermed en komplet oversigt over de i alt 123 fuglearter vi (samlet) observerede på Öland i perioden 7-11 august 2020

1.   Sortstrubet Lom

2.   Toppet Lappedykker

3.   Skarv

4.   Fiskehejre

5.   Knopsvane

6.   Canadagås

7.   Bramgås

8.   Grågås

9.   Gråand

10. Knarand

          11. Pibeand (LFR)

12. Krikand

13. Skeand

14. Gravand

15. Troldand

16. Hvinand

17. Ederfugl

18. Toppet Skallesluger

19. Stor Skallesluger

20. Havørn

21. Musvåge

22. Hvepsevåge

23. Duehøg

24. Spurvehøg

25. Rød Glente

26. Sort Glente

27. Rørhøg

28. Hedehøg

29. Lærkefalk

30. Tårnfalk

31. Agerhøne

32. Fasan

33. Trane

34. Vandrikse

35. Blishøne

36. Strandskade

37. Vibe

38. Stor Præstekrave

39. Lille Præstekrave

    40. Strandhjejle (LFR)

41. Hjejle

42. Dobbeltbekkasin

43. Storspove

44. Lille Kobbersneppe

45. Mudderklire

46. Svaleklire

47. Tinksmed

48. Rødben

49. Sortklire

50. Hvidklire

51. Brushane

    52. Islandsk Ryle (LFR)

53. Alm. Ryle

54. Krumnæbbet Ryle

55. Dværgryle

56. Temmincksryle

57. Kærløber

58. Sandløber

59. Klyde

60. Svartbag

61. Sildemåge

62. Sølvmåge

63. Stormmåge

64. Hættemåge

65. Splitterne

66. Fjordterne

67. Havterne

           68. Klippedue (Tamdue)

69. Huldue

70. Ringdue

71. Tyrkerdue

72. Gøg

73. Mursejler

74. Grønspætte

75. Stor Flagspætte

76. Sanglærke

77. Digesvale

78. Landsvale

79. Bysvale

80. Skovpiber

81. Gul Vipstjert

82. Hvid Vipstjert

83. Rødrygget Tornskade

84. Stær

85. Husskade

86. Allike

87. Råge

88. Gråkrage

89. Ravn

90. Gærdesmutte

     91. Jernspurv (LFR)

    92. Sivsanger (LFR)

93. Rørsanger

94. Gulbug

95. Munk

96. Tornsanger

97. Gærdesanger

98. Løvsanger

99. Gransanger

100. Broget Fluesnapper

101. Grå Fluesnapper

102. Stenpikker

103. Bynkefugl

104. Rødstjert

105. Husrødstjert

106. Rødhals

107. Solsort

108. Blåmejse

109. Musvit

110. Sumpmejse

111. Spætmejse

112. Træløber

113. Gråspurv

114. Skovspurv

115. Bogfinke

116. Kernebider

117. Grønirisk

118. Grønsisken

119. Stillits

120. Tornirisk

121. Lille Korsnæb

122. Rørspurv

123. Gulspurv


Floraliste

Artsliste over planter observeret på Öland, Sverige – August 2020: Artslisten følger bogen 'Nordeuropas vilde planter (Farve-flora)' af Richard og Alastair Fitter – Marjorie Blamey – på dansk ved Bodil og Morten Lange GADs naturbøger 1974

Stor Nælde

Kruset Skræppe

Blæresmelde

Sæbeurt

Korn-Valmue

Gærde-Valmue

Sandsennep

Farve-reseda

Gul Reseda

Sankt-Hansurt

Busk-Potentil

Gåsepotentil

Strand-Fladbælg

Mark-Stenkløver

Hvid Stenkløver

Lucerne

Alm. Kællingetand

Rød-Kløver

Hvid-Kløver

Pyrenæisk Storkenæb

Alm. Katost

Have-Stokrose

Prikbladet Perikon

Vild Stedmoderblomst

Ager-Stedmoderblomst

Gederams

Lådden Dueurt

Kattehale

Vild Gulerod

Pastinak

Hede-Lyng

Engelskgræs

Gærde-Snerle

Agersnerle

Slangehoved

Læge-Oksetunge

Alm. Skjolddrager

Kær-Galtetand

Sværtevæld

Merian

Bittersød Natskygge

Mørk Kongelys

Filtet/Uldbladet Kongelys

Bleg Kongelys (Degerhamn – 9/8)

Alm. Torskemund

Høst-Rødtop

Aks-Ærenpris

Skjaller sp.

Alm. Kohvede

Blåhat

Liden Klokke

Hjortetrøst

Sildig Gyldenris

Bellis (Tusindfryd)

Lugtløs Kamille

Skive-Kamille

Strand-Asters

Farve-Gåseurt

Alm. Røllike

Alm. Røllike (formen rosea)

Grå-Bynke

Hvid Okseøje

Rejnfan

Morgenfrue

Eng-Brandbæger

Stolt-Henriks Brændbæger

Filtet Burre

Kål-Tidsel

Ager-Tidsel

Horse-Tidsel

Kær-Tidsel

Alm. Knopurt

Stor Knopurt

Kær-Svinemælk

Mælkebøtte sp.

Liljekonval

Løg sp.

Stor Konval (Salomons Segl)


Litteratur

Ölands Fågellokaler – Ölands Ornitologiske Förening – Avium forlag - 2020


Här tittar vi på Fåglar - Sveriges bästa fågellokaler - af Magnus Ullman – 2014


Götalands bästa fågellokaler – af Magnus Ullman - 2015


Fugleture i Østdanmark og Sydsverige – af Klaus Malling Olsen – 2005


Fugle i Felten: Af: Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterstrøm i samarbejde med J. Grant

Links


Brukshotellet i Degerhamn


                                                                       Degerhamn


Artportalen:

BirdAlarm BMS:

CloudBirders: