onsdag den 29. maj 2019

Öland, Sverige - Maj 2019


Öland, Sverige - Maj 2019

Hvidhalset Fluesnapper, Beijershamn


Turrapport fra en tur til Öland, Sverige - fra mandag den 20. maj til mandag den 27. maj 2019.


Indledning

Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE) tog i ovennævnte tidsrum på ferie til Öland, Sverige, primært med det formål, at se på fugle og anden natur.
Det var vores tredje fælles besøg derovre, idet vi var der i august 2009 og maj 2015, og der ligger rapporter online om disse ture på Netfugl.dk og Cloudbirders.com
Vi startede turen i Herlev (på min fødselsdag!) mandag den 20/5 kl. cirka 09:00, og afsluttede turen i Herlev mandag den 27. maj kl. cirka 18:00.
Vi kørte over Øresundsbroen og Ölandsbroen tur/retur.
Vi boede på Brukshoellet i Degerhamn og jeg fik værelse nr. 17 (2-personers værelse med eget bad/toilet).
Værelset var fint, men lidt småt, og der 'manglede' måske et lille skrivebord, til at renskrive notater ved, når vi havde været i felten, men ellers et ganske udmærket værelse, med fin udsigt til 'baghaven'.

Der var i øvrigt daglig rengøring af værelserne, og der herskede en behagelig stille og rolig stemning på hotellet.

Fra Brukshotellet kørte vi (efter lidt tidlig morgenobs. i Degerhamn!) dagligt ud på ture,
på det meste af øen (dog ikke helt nordpå), med et ganske pænt aktivitetsniveau, fra cirka kl. 9 morgen, til og med aften, de fleste dage, afbrudt af mindre pauser og frokost, samt indkøb på tankstationer og i supermarkeder.
Morgenmad (serveres kl. 07:00-09:00) spiste vi begge på hotellet, og den var ganske god, med blandt andet brød og forskellig slags pålæg, hårdkogte æg - samt juice, the og kaffe,
mens vi måtte køre en del kilometer, til de større byer for, at finde restauranter der havde åbne,
hvor vi kunne få vores aftensmad...
Det foregik som regel i 'hamngrillen' i Färjestaden eller på 'kök og bar' i Borgholm,
og aftensmaden var som regel ganske udmærket, med fx. schnitzel, korv med mos
og en enkelt dag en pizza...
Vi fik i øvrigt lov, til at smøre nogle sandwich's ved morgenbordet på Brukshotellet, til at tage med i felten, da der ikke var mange åbne butikker i lokalområdet...

                                                                       
                                 Twitchere af Hvidskægget Sanger ved Södra lunden


Vejret, fuglene og den øvrige natur

Vejret var, i den periode vi opholdte os på øen ganske udmærket – det holdt for det meste tørt, der var en hel del sol, og de første dage var vinden let fra øst-nordøstlige retninger, mens de sidste dage dog var præget af mere skyet vejr med byger og en, til tider, lidt for frisk vest-sydvestenvind.

Dækningen til internet, mobil og BirdAlarm var rigtig god, og vi modtog og sendte en masse 'larm' (birdalarms).

Fuglemæssigt levede turen helt op til forventningerne, og vi nåede samlet op på i alt 147 forskellige fuglearter på hele turen, jf. artslisten.

Jeg fik en enkelt helt ny VP-art, nemlig Sørgedue ved Ventlinge den 21. maj.

I øvrigt fik jeg hele 5 nye 'Sverigesarter', nemlig Sørgedue, Pirol, Hvidskægget Sanger,
Isabellastenpikker og Gulirisk.

Herudover havde vi en masse 'subhits' på turen, som det kan ses af artslisterne herunder.

Af dem kan bl.a. nævnes Hedehøg, Aftenfalk, Kærløber, Rovterne, Grønspætte, Vendehals, Pungmejse, Sydlig Nattergal, Nordlig Blåhals, Drosselrørsanger, Høgesanger, Lundsanger, Lille Fluesnapper, Hvidhalset Fluesnapper, Pirol, Gulirisk, Karmindompap mv.
På vores aftenture hørte vi fx. også både Vagtel og Engsnarre.
I baggården til Brukshotellet i Degerhamn fandt jeg forresten en fin syngende Lundsanger, som var 'på plads' hele ugen, og efter at jeg havde meldt den ud på BirdAlarm, kom adskillige 'skådare' forbi, for at se/høre fuglen!
Omkring Brukshotellet i Degerhamn, hvor vi jo boede, havde vi også, udover Lundsangeren, spillende Skovsneppe, Vendehals og syngende Karmindompap!
Samt i øvrigt masser af trækkende, både Knortegæs og primært Bramgæs.

                                                                            
                                                     Høgesanger, Möckelmossen
                                                      

Af øvrig natur fik vi blandt andet set en hel del forskellige dyr, planter (herunder mange orkidéer/gøgeurter), lidt svampe og meget andet godt, jf. artslisterne herunder!
Af pattedyr samt krybdyr og padder havde vi ikke det helt store, se listerne herunder.
Personligt fik jeg en helt ny sommerfugleart i form af Spættet Bredpande, som vi så flere steder
på øen, samt en ny natsommerfugleart, nemlig spinderen Setina roscida, som fløj i flere eksemplarer ved Möckelmossen.
Der var rigtig mange Tidselsommerfugle på øen hele ugen, kun en del af dem er noteret i artslisten, men der var tale om en regulær invasion, som også blev bemærket mange andre steder...
Af insekter fandt vi blandt andet Soldatertæge ved Kapelludden og Ildtæge ved Halltorps hage.
Floraen på øen gav også nogle helt nye arter for mit eget vedkommende, fx. Ølands-Soløje, Bitter Mælkeurt, Forskelligbladet Karse, Kølle-Valmue og Alvar-Purløg.
Ved Halltorps hage fandt vi i øvrigt orkidéen Fruesko (som vi i år 2014 har set i blomst på Gotland, Sverige) - men den var dog desværre ikke kommet i blomst her endnu...
Min favorit blandt gøgeurterne, nemlig Hylde-Gøgeurt (Adam & Eva) - genfandt vi talrigt blomstrende ved Högenes udde, præcis på samme sted, hvor vi også havde haft den på vores Ölands-tur i år 2015.
Svampemæssigt var der ikke så meget, men ved Petgärde träsk fandt vi nogle meget store og flotte eksemplarer af Pokal-Foldhat under birk.
Sluttelig kan nævnes, at vi ved Åby sandbacker fandt en for os ny lav-art, nemlig Kalk-Hulskivelav (Aspicilia calcarea), som voksede talrigt på stengærdet.

                                                                      
                                                Spættet Bredpande, Beijershamn
                                                 

                                                                 
                                   
Pris for turen

Jeg brugte i alt omkring DK 8000,- kr. på hele turen, hvilket dækkede ophold på Brukshotellet i Degerhamn (SEK 6.930 kr.), kilometer-penge (vi fik kørt 2100 km. i alt!), brobizz,
aftensmad på forskellige restauranter rundt på øen - samt diverse indkøb i supermarkeder, fx ICA mv.


Tak

Jeg vil hermed rette min bedste tak til Leif Frederiksen (LFR) for god planlægning af turen, samt for rigtig godt kammeratskab og god kørsel.

Til slut også en kæmpe tak til de personer, der via. diverse facebook-grupper, omhandlende fugle og natur, hjalp os, med at få sat navne på al den øvrige natur vi stødte på, og som vi umiddelbart ikke lige kendte i felten...

Fuglene klarede vi dog helt selv... :-)


Frank Desting
Herlev
Maj 2019


Fugleliste - Öland, Sverige

20.5: Vickleby ädellövsskog; Kernebider 1 hørt.
Hulterstad; Rød Glente 1 rst.
Mellby, - kl. 14:36 – 14:58; Nattergal 1 sy., Sydlig Nattergal 1 sy. (sang få, men tydelige strofer).
Solberga; Hedehøg 2 ad. rst. (1 par, bytteleveing, kl. 15:08).
S. Möckleby; Rød Glente 1 rst.
Degerhamn; Fiskeørn 1 of. (kl. 16:46), Rødstjert 2 rst. (1 sy.), Grå Fluesnapper 2 hørt (1 sy.), Nattergal 1 sy.
Grönhögen; Bramgås 300 of., Rørhøg 1 ad. han fou.
Ventlinge-Lunda; Hedehøg 1 ad. han rst. (kl. 17:10).
Pilekulla; Ravn 1 of.
Smedby; Rørhøg 1 ad. han rst., Agerhøne 2 rst., Gul Vipstjert 1 rst.
Kastlösa; Rød Glente 1 rst.
Gårdstorp; Rød Glente 1 rst.
Ventlinge; Rørhøg 1 hunf. fou.
Ottenby; Rørhøg 1 ad. han rst.
Näsby, - kl. 19:31 – 20:04; Gøg 1 sy.
Ölands södra udde, - kl. 20:10 – 21:05; Grågås 22 rst., Bramgås 600 rst., Gravand 14 rst., Knarand 3 rst., Skeand 1 han rst., Ederfugl 3 rst., Stor Skallesluger 5 han of., Vibe 10 rst., Strandskade 10 rst., Stor Præstekrave 12 rst., Rødben 6 rst., Brushane 2 rst., Havterne 18 ad. rst., Dværgterne 2 ad. rst., Gul Vipstjert 1 rst., Tornirisk 2 rst.
Ottenby; Hedehøg 1 ad. han of. (kl. 21:14).
Näsby, - kl. 21:17 – 21:42; Nattergal 1 sy.
Enetri, - kl. 21:47 – 22:03; Gøg 1 sy., Nattergal 2 sy.

21.5: Degerhamn; Troldand 2 rst., Tyrkerdue 1 of., Gøg 1 sy., Ravn 3 of., Nattergal 1 sy., Sjagger 2 rst., Lundsanger 1 sy. (både set og hørt aktivt sy. i lange perioder bag Brukshotellet i Degerhamn fra kl. 04:45 - *FDE), Gulbug 1 sy., Grå Fluesnapper 1 rst., Broget Fluesnapper 1 hun rst., Skovpiber 1 sy.
Ventlinge; Rørhøg 1 ad. han rst., Gul Vipstjert 1 rst.
Ölands södra udde, - kl. 09:30 – 10:08; Stenpikker 3 rst., Isabellastenpikker 1 rst. (set flot på tæt hold i Fyrträdgården med de øvrige Stenpikkere).
Ventlinge, - kl. 10:20 – 10:40; Sørgedue 1 fou. (set flot fou. på mark), Rødstjert 1 sy.
Seberneby; Hedehøg 1 ad. han rst. (kl. 10:54).
Gräsgårds hamn, - kl. 11:03 – 11:38; Lille Fluesnapper 1 han sy. (både set og hørt fint).
Södra lunden, - kl. 11:56 – 14:08; Storspove 1 hørt, Gøg 1 sy., Stor Flagspætte 1 terr. (hørt tromm.), Pirol 1 sy. (hørt adskillige gange, bevægede sig rundt), Spætmejse 1 sy., Træløber 2 rst. (1 sy.), Rødstjert 2 rst. (1 sy.), Sangdrossel 1 sy., Misteldrossel 2 rst. (1 sy.), Gulbug 3 sy., Skovsanger 1 sy., Munk 1 sy., Havesanger 1 sy., Tornsanger 2 sy., Gærdesanger 2 sy., Løvsanger 2 sy., Jernspurv 1 sy., Grå Fluesnapper 1 rst., Broget Fluesnapper 1 'brun' sy., Hvidhalset Fluesnapper 1 sy. (hørt), Skovpiber 1 sy., Stillits 2 yf (ved rede), Gulirisk 2 rst. (1 par, sy.), Karmindompap 2 rst. (1 hørt sy., 1 hun), Gulspurv 1 sy.
Ölands södra udde, - kl. 14:15 – 15:00; Gulbug 1 sy.
Ventlinge; Rørhøg 1 ad. han rst.
Beijershamn, - kl. 16:06 – 18:02; Gravand 12 rst., Vibe 8 rst., Strandskade 4 rst., Stor Præstekrave 10 rst., Rødben 8 rst., Alm. Ryle 1 rst., Temmincksryle 6 rst., Kærløber 12 rst., Klyde 2 rst., Dværgterne 2 ad. rst., Grønspætte 1 sy. (hørt flere gange fra skoven), Spætmejse 2 yf (ved redekasse), Rødstjert 2 rst. (1 sy.), Nattergal 1 sy., Skovsanger 2 sy., Hvidhalset Fluesnapper 1 ad. han sy. (set flot!), Engpiber 1 sy., Rørspurv 1 sy.
Bjårbys alvar, - kl. 19:42 – 21:12; Rørhøg 1 hunf. rst., Dobbeltbekkasin 1 terr., Skovsneppe 2 terr. (set og hørt), Gøg 2 sy., Nattergal 3 sy., Sangdrossel 2 sy., Vindrossel 2 sy., Skovsanger 3 sy., Jernspurv 1 sy., Rødrygget Tornskade 1 han rst., Skovpiber 1 sy.
S. Möckleby, - kl. 21:30 – 21:36; Vagtel 1 sy. (hørt fint fra marken), Sanglærke 1 sy.

22.5: Degerhamn; Bramgås 500 trk., Gravand 2 of., Stor Skallesluger 1 han of., Strandskade 2 rst., Fjordterne 2 ad. rst., Dværgterne 2 ad. rst., Vendehals 1 sy. (set og hørt aktivt sy.), Mursejler 8 rst., Gulbug 1 sy., Lundsanger 1 sy. (hørt fra kl. 04:10-), Karmindompap 1 sy. (hørt).
Solberga; Musvåge 1 rst.
Seby läge, - kl. 09:43 – 11:00; Storspove 1 hørt, Sanglærke 4 sy.
Triberga, - kl. 11:30 – 12:07; Spurvehøg 1 fou., Musvåge 1 fou. (med lang slange sp. i kløerne), Rørhøg 2 hunf. rst., Dobbeltbekkasin 2 terr., Vendehals 1 sy. (hørt flere gange), Rødstjert 1 sy., Nattergal 1 sy., Gulbug 1 sy.
Kapelludden, - kl. 14:06 – 15:33; Fiskehejre 3 rst., Rørhøg 1 hunf. rst., Hedehøg 1 ad. han rst., Trane 8 rst. (kald.), Storspove 2 hørt, Klyde 2 rst., Gøg 1 sy., Stenpikker 1 han rst., Fuglekonge 1 rst., Tornirisk 7 rst. (1 sy.).
Löt; Rød Glente 1 rst.
Petgärde träsk, - kl. 15:52 – 17:45; Gravand 2 rst., Atlingand 2 rst. (1 par), Knarand 2 rst., Rørhøg 1 2k+ han rst., Havørn 1 of., Stor Kobbersneppe 2 rst., Dobbeltbekkasin 5 terr., Brushane 3 rst., Trane 4 hørt, Gøg 2 hørt (1 sy., 1 kald.), Pungmejse 1 rst. (set og hørt kalde og sy. ved fugletårnet), Nattergal 3 sy., Vindrossel 1 sy., Rørsanger 1 sy., Gulbug 1 sy., Havesanger 1 sy., Skovpiber 1 sy.
Kalleguta; Rød Glente 1 rst.
Pinnekulla; Rød Glente 1 rst.
Isgärde; Rørhøg 1 rst.
Bårby; Agerhøne 1 rst.
Södra lunden, - kl. 20:24 – 21:00; Hvidskægget Sanger 1 ad. han rst. (set fint fou., kalde og sy. i birk og andre løvtræer ved p-pladsen).

23.5: Degerhamn; Knortegås 55 trk. S, Mudderklire 2 rst., Vendehals 1 sy. (hørt), Lundsanger 1 sy.
Möckelmossen, - kl. 09:50 – 12:30; Rørhøg 1 hunf. rst., Stor Præstekrave 1 hørt, Dobbeltbekkasin 2 terr., Rødben 3 rst., Gøg 1 sy., Vendehals 1 sy. (hørt), Ravn 2 rst., Stenpikker 1 han rst., Bynkefugl 1 han sy., Vindrossel 1 sy., Høgesanger 1 han sy. (set og hørt flot, også i sangflugt, *FDE), Engpiber 2 rst..
Parboäng (Karl x Gustafs Mur), - kl. 13:13 – 14:15; Stenpikker 1 rst., Drosselrørsanger 1 sy. (hørt aktivt sy.).
Södra lunden, - kl. 14:21 – 15:45; Rørhøg 1 2k of., Pirol 1 sy. (hørt), Hvidskægget Sanger 1 ad. han sy. (PP ved p-pladsen).
Görens dämme, - kl. 16:28 – 17:42; Gravand 1 of., Rød Glente 1 rst., Hedehøg 1 ad. han rst., Fasan 1 sy., Trane 2 rst., Vibe 18 rst., Storspove 2 rst., Stor Præstekrave 1 hørt, Rødben 3 rst., Gøg 1 sy., Sanglærke 8 sy., Stenpikker 1 rst.
Bårby; Rørhøg 2 rst., Tårnfalk 1 of., Trane 6 trk. NØ, Ravn 1 rst., Stenpikker 3 han rst.
Resmo; Rørhøg 1 ad. han rst., Bynkefugl 1 rst., Gul Vipstjert 2 rst.
Parboäng; Aftenfalk 1 2k+ han trk. N (kom fint og trak direkte nord kl. 20:34).

24.5: Degerhamn; Knortegås 120 trk. N, Mudderklire 2 rst., Dværgterne 2 ad. rst., Skovsneppe 1 terr. (hørt pistende og knortende kl. 03:35-02:48), Lundsanger 1 sy. (set fint!), Karmindompap 1 sy. (hørt).
Ölands södra udde, - kl. 09:43 – 10:35; Skeand 1 han rst., Hvinand 5 rst., Alm. Ryle 40 rst., Rovterne 2 ad. rst., Nordlig Blåhals 1 2k han rm (fremvist i fyrhaven).
Stormaren, - kl. 11:00 – 12:16; Rørhøg 1 hunf. rst., Vibe 6 rst., Stor Præstekrave 2 rst., Rødben 1 rst., Gøg 1 sy., Tornirisk 2 rst., Gulspurv 1 sy.
Pilekulla; Hedehøg 1 ad. han rst. (kl. 12:20).
Sandvik; Vandrefalk 2k rst.
Årsvik, - kl. 12:30 – 12:37; Hedehøg 1 hun rst., Vagtel 1 sy. (hørt, *FDE).
Hammarby; Hedehøg 1 ad. han rst. (kl. 12:44).
Eckelsudde, - kl. 12:50 – 14:08; Knortegås 220 trk., Bramgås 8 rst., Gravand 180 rst., Pibeand 2 han rst., Alm. Ryle 100 rst., Kærløber 5 rst., Brushane 1 rst., Klyde 2 rst., Gul Vipstjert 2 hørt.
Lilla Dalby och Bjärbys alvar, - kl. 14:18 – 16:00; Skovsanger 1 sy., Gul Vipstjert 1 rst.
Risinge hamn (Sjömark), - kl. 16:15 – 17:40; Knarand 5 rst., Rørhøg 1 ad. han rst., Stor Præstekrave 8 yf (heraf 3 pull.), Lille Præstekrave 1 ad. rst., Dobbeltbekkasin 2 terr., Kærløber 2 rst., Klyde 2 rst., Splitterne 1 hørt, Stenpikker 1 han sy., Nattergal 1 sy., Rørsanger 1 sy., Gul Vipstjert 1 rst., Stillits 2 rst.
Karlevi; Rørhøg 1 ad. han rst.
Bredinge; Rørhøg 1 ad. han rst.
Årsvik; Hedehøg 1 ad. han rst. (kl. 19:36).
Degerhamn; Skovsneppe 1 terr. (set og hørt spill. kl. 22:04).

25.5: Degerhamn; Lundsanger 1 sy. (hørt).
Seby läge, - kl. 09:46 – 11:03; Havørn 1 ad. of., Storspove 2 rst., Klyde 1 rst., Stenpikker 1 rst., Vindrossel 1 rst., Gulbug 1 sy., Grå Fluesnapper 1 rst., Broget Fluesnapper 1 hun rst.
Pilekulla; Ravn 1 rst.
Smedby; Rørhøg 1 hunf. rst.
Halltorps hage, - kl. 12:02 – 15:25; Natugle 2 rst. (1 par, hannen hørt tudende, hunnen kald. og set i gammel eg), Grønspætte 1 sy. (hørt), Stor Flagspætte 1 rst., Vendehals 1 sy. (hørt), Spætmejse 1 rst., Træløber 1 sy., Rødstjert 2 sy., Nattergal 2 sy., Sangdrossel 4 sy., Grå Fluesnapper 1 rst., Broget Fluesnapper 2 sy., Hvidhalset Fluesnapper 5 sy. (set og hørt), Skovsanger 11 sy., Lille Gråsisken 2 sy.
Högenes udde, - kl. 16:13 – 17:35; Gravand 12 rst., Musvåge 1 rst., Klyde 1 hørt, Gøg 1 sy., Vendehals 1 sy. (hørt), Ravn 1 hørt.
Hulterstad; Stor Kobbersneppe 1 rst.
Mellby, - kl. 20:40 – 23:00; Agerhøne 5 sy., Engsnarre 1 sy. (hørt fint omkring kl. 21:40), Gøg 3 rst. (2 sy., 1 kald.), Bynkefugl 2 han sy., Nattergal 1 sy., Sydlig Nattergal 1 sy. (fuld sang hørt), Sivsanger 1 sy., Grå Fluesnapper 1 rst.

26.5: Degerhamn; Lundsanger 1 sy. (hørt).
Schäferiängarna, - kl. 10:47 – 11:47; Strandhjejle 30 rst., Lille Kobbersneppe 1 rst., Alm. Ryle 250 rst., Islandsk Ryle 14 ad. rst., Sandløber 1 rst., Klyde 4 rst., Dværgterne 1 ad. rst.
Seby; Ravn 1 rst.
Hulterstad; Grå Fluesnapper 1 rst.
Norra kvinneby; Lærkefalk 1 of. (kl. 14:05).
Bårby horva; Karmindompap 1 sy. (hørt).
Alby; Rød Glente 1 rst.
Vället; Rød Glente 1 rst.
Åby sandbacker, - kl. 16:29 – 17:46; Tårnfalk 2 terr., Ravn 1 hørt, Rødstjert 2 hørt (1 sy.), Stenpikker 1 rst., Misteldrossel 1 sy., Grå Fluesnapper 1 rst., Skovpiber 2 sy.

27.5: Degerhamn; Lundsanger 1 sy. (hørt).
Ölands södra udde, - kl. 09:44 – 10:15; Knarand 2 han rst., Skeand 1 han rst., Toppet Skallesluger 1 rst., Stenvender 1 ad. rst.
Södra lunden, - kl. 10:21 – 11:35; Rørhøg 1 2k rst., Storspove 1 hørt.
Grönhögen; Tyrkerdue 1 of.
Ventlinge; Rørhøg 1 ad. han rst.
Kastlösa; Rød Glente 1 rst.
Bredinge; Rød Glente 1 rst.
Resmo; Rørhøg 1 ad. han rst.


Total artsliste fugle

Hermed en komplet oversigt over de i alt 147 fuglearter vi (samlet) registrerede på øen i perioden 20-27 maj 2019

Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom (LFR)
Gråstrubet Lappedykker (LFR)
Skarv
Fiskehejre
Knopsvane
Canadagås
Knortegås
Bramgås
Grågås
Gråand
Knarand
Pibeand
Krikand
Atlingand
Skeand
Gravand
Troldand
Hvinand
Fløjlsand (LFR)
Ederfugl
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger
Havørn
Musvåge
Spurvehøg
Rød Glente
Fiskeørn
Rørhøg
Hedehøg
Vandrefalk
Lærkefalk
Aftenfalk
Tårnfalk
Agerhøne
Fasan
Trane
Vagtel
Engsnarre
Blishøne
Strandskade
Vibe
Stor Præstekrave
Lille præstekrave
Strandhjejle
Stenvender
Dobbeltbekkasin
Skovsneppe
Storspove
Stor Kobbersneppe
Lille Kobbersneppe
Mudderklire
Rødben
Hvidklire
Brushane
Islandsk Ryle
Almindelig Ryle
Dværgryle (LFR)
Temmincksryle
Kærløber
Sandløber
Klyde
Svartbag
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Splitterne
Rovterne
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Klippedue (Tamdue)
Ringdue
Tyrkerdue
Sørgedue
Gøg
Natugle
Mursejler
Grønspætte
Stor Flagspætte
Vendehals
Sanglærke
Digesvale
Landsvale
Bysvale
Skovpiber
Engpiber
Gul Vipstjert
Hvid Vipstjert
Rødrygget Tornskade
Pirol
Stær
Husskade
Allike
Råge (LFR)
Gråkrage
Ravn
Gærdesmutte
Jernspurv
Sivsanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Gulbug
Høgesanger
Havesanger
Munk
Tornsanger
Gærdesanger
Hvidskægget Sanger
Løvsanger
Gransanger
Skovsanger
Lundsanger
Fuglekonge
Broget Fluesnapper
Hvidhalset Fluesnapper
Lille Fluesnapper
Grå Fluesnapper
Stenpikker
Bynkefugl
Rødstjert
Rødhals
Nattergal
Solsort
Vindrossel
Sangdrossel
Misteldrossel
Sjagger
Blåmejse
Musvit
Pungmejse
Spætmejse
Træløber
Isabellastenpikker
Nordlig Blåhals
Sydlig nattergal
Gråspurv
Skovspurv
Kernebider (FDE)
Bogfinke
Grønirisk
Stillits
Tornirisk
Lille Gråsisken (FDE)
Gulirisk
Karmindompap
Rørspurv
Gulspurv


Pattedyr - Öland, Sverige

20.5: Smedby; Hare 1 rst.
Ottenby; Dådyr 9 rst.
Näsby; Hare 2 rst.
Ölands södra udde; Gråsæl 15 rst., Spættet Sæl 1 rst., Dådyr 50 rst., Hare 6 rst.

21.5: Smedby; Rådyr 2 rst.
S. Möckleby; Rådyr 1 hørt.

23.5: Degerhamn, - kl. 03:40 – 03:50; Dværgflagermus 1 ad. fou., Flagermus sp. 2 ad. fou. (små-middelstore og med ret lige flugt og dyk lige under trætophøjde).
Parboäng; Hare 1 rst., Rådyr 1 rst.

24.5: Eckelsudde; Gråsæl 18 rst.
Degerhamn; Flagermus sp. 1 fou. (mellemstor, kl. 22:04).

25.5: Seby läge; Hare 1 rst.
Mellby; Hare 1 unge rst., Flagermus sp. 1 ad. fou. (mellemstor).
Degerhamn; Hare 2 rst. (1 ad., 1 unge).

26.5: Näsby; Grævling 1 død (trafikdræbt).

27.5: Södra lunden; Hare 1 rst.

Desuden blev der set Tamkat flere steder på øen.

  Artsliste (pattedyr)                                                                         

1) Rådyr
2) Dådyr
3) Hare
4) Grævling 
5) Spættet Sæl
6) Gråsæl
7) Dværgflagermus
8) Flagermus sp.
9) (Tamkat)
Padder og Krybdyr- Öland, Sverige


21.5: Bjårbys alvar; Stålorm 1 død.

22.5: Kapelludden; Snog 1 ad. rst.

Sommerfugle - Öland, Sverige

21.5: Beijershamn; Aurora 2 imago rst., Lille Ildfugl 2 imago rst., Okkergul Randøje 2 imago rst., Tidselsommerfugl 4 imago rst., Spættet Bredpande 1 imago rst.

22.5: Seby läge; Dværgblåfugl 4 imago rst., Gammaugle (Autographa gamma) 1 imago rst.
Triberga; Stor Kålsommerfugl 1 imago rst.
Kapelludden; Citronsommerfugl 1 imago han rst., Lille Ildfugl 1 imago rst., Dværgblåfugl 1 imago rst., Okkergul Randøje 1 imago rst.
Petgärde träsk; Tidselsommerfugl 1 imago rst., Okkergul Randøje 1 imago rst., Aurora 2 imago rst., Citronsommerfugl 1 imago han rst., Skovrandøje 1 imago rst.

24.5: Lilla Dalby och Bjärbys alvar; Alm. Blåfugl 1 imago han rst.

23.5: Möckelmossen; Setina roscida 6 imago rst.
Parboäng; Spættet Bredpande 5 imago rst.
Görens dämme; Tidselsommerfugl 18 imago rst.

25.5: Högenes udde; Spættet Bredpande 1 imago rst.

26.5: Åby sandbacker; Grønåret Kålsommerfugl 1 imago rst.

Herudover sås Lille Kålsommerfugl flere steder på øen.

Artsliste (dagsommerfugle)

1) Aurora
2) Lille Kålsommerfugl
3) Stor Kålsommerfugl
4) Grønåret Kålsommerfugl
5) Citronsommerfugl
6) Lille Ildfugl
7) Alm. Blåfugl
8) Dværgblåfugl
9) Tidselsommerfugl
10) Nældens Takvinge
11) Spættet Bredpande
12) Skovrandøje
13) Okkergul Randøje

Artsliste (natsommerfugle)

1) Gammaugle (Autographa gamma)
2) Spinder Setina roscida

Insekter - Öland, Sverige

20.5: Näsby; Alm. Oldenborre 40 imago rst. (sværmede omkring syren og andre løvtræer til aften).

22.5: Kapelludden; Soldatertæge 2 imago rst.

25.5: Seby läge; Alm. Gødningsflue 3 imago rst. (på kokasse).
Halltorps hage; Ildtæge 1 imago rst.

26.5: Åby sandbacker; Hemipenthes morio 5 imago rst., Guldsmed sp. 1 imago rst.

Desuden noteredes Edderkop sp., Honningbi, Stikmyg sp., Skovflåt.

Flora - Öland, Sverige

21.5: Ölands södra udde; Knold-Ranunkel alm. bl.
Beijershamn; Nikkende Kobjælde 3 bl.
Bjårbys alvar; Tyndakset Gøgeurt alm. bl., Ridder-Gøgeurt 2 bl., Alvar-Purløg alm. bl., Liljekonval hh bl.

22.5: Seby läge; Salep-Gøgeurt alm. bl., Melet Kodriver hh bl., Bitter Mælkeurt alm. bl., Vibefedt hh bl., Nordisk Spidsbælg hh bl.
Triberga; Læge-Oksetunge hh bl., Læge-Jordrøg hh bl., Kølle-Valmue 6 bl., Nikkende Kobjælde hh bl.
Petgärde träsk; Kantbælg hh bl.

23.5: Möckelmossen; Eng-Troldurt 1 bl., Ridder-Gøgeurt hh bl., Bjerg-Stenurt alm. veg,
Parboäng; Blodrød Storkenæb 1 bl., Smalbladet Vikke alm. bl.
Södra lunden; Skovstjerne 1 bl., Liljekonval 1 bl.

24.5: Stormaren; Ølands-Soløje alm. bl., Tyndakset Gøgeurt hh bl., Rød Arve 1 bl., Bakke-Forglemmigej alm. bl., Ager-Stedmoderblomst 1 bl.
Eckelsudde; Alm. Pengeurt hh (med frugt), Rundbælg hh bl., Hjertekarse alm. bl.
Lilla Dalby och Bjärbys alvar; Bakketidsel 1 veg., Alvar-Purløg alm. bl., Tyndakset Gøgeurt alm. bl., Bakkegøgeurt hh bl., Foder-Kulsukker hh bl., Lav Skorzoner hh bl., Kantbælg fåtallig bl.
Risinge hamn (Sjömark); Håret Høgeurt alm. bl., Sumpkarse hh bl., Forskelligbladet Karse alm. bl.

25.5: Halltorps hage; Fruesko 5 veg., Blodrød Storkenæb alm. bl., Vår-Fladbælg hh bl., Tandrod alm. bl., Liljekonval alm. bl.
Högenes udde; Nordisk Spidsbælg hh bl., Hylde-Gøgeurt alm. bl., Ridder-Gøgeurt 1 bl., Bakkegøgeurt hh bl.

26.5: Åby sandbacker; Akeleje hh bl., Nikkende Kobjælde alm. bl.

                                                              
                                               Ridder-Gøgeurt, Högenes udde


Artsliste over planter observeret på Öland, Sverige – Maj 2019:
Artslisten følger bogen 'Nordeuropas vilde planter (Farve-flora)' af Richard og Alastair Fitter – Marjorie Blamey – på dansk ved Bodil og Morten Lange
GADs naturbøger
1974


Nellikefamilien:
Stor Fladstjerne meget alm.
Hønsetarm sp. alm.
Ranunkelfamilen
Eng-Kabbeleje hh
Bidende Ranunkel hh
Knold-Ranunkel alm.
Lav Ranunkel alm.
Alm. Vorterod hh
Vand-Ranunkel sp. hh
Akeleje hh
Nikkende Kobjælde hh
Hvid Anemone hh
Jordrøgfamilien
Læge-Jordrøg hh
Valmuefamilien
Kølle-Valmue hh
Gærde-Valmue alm.
Svaleurt hh
Korsblomstfamilien
Sennep sp. alm.
Engkarse hh
Sumpkarse hh
Tandrod hh
Alm. Pengeurt hh
Forskelligbladet Karse alm.
Hjertekarse alm.
Løgkarse alm.
Stivhåret Kalkkarse hh
Hyrdetaske hh
Stenurtfamilien
Bjerg-Stenurt alm.
Stenbrækfamilien
Kornet Stenbræk alm.
Rosenfamilien
Skov-Jordbær hh
Eng-Nellikerod alm.
Busk-Potentil alm.
Gåsepotentil hh
Ærteblomstfamilien
Nordisk Spidsbælg hh
Guldregn hh
Gærde-Vikke alm.
Smalbladet Vikke alm.
Tofrøet Vikke hh
Vår-Fladbælg hh
Rundbælg hh
Alm. Kællingetand alm.
Kantbælg hh
Humle-Sneglebælg alm.
Surkløverfamilien
Skovsyre fåtallig
Storkenæbfamilien
Hejrenæb alm.
Blød Storkenæb alm.
Blodrød Storkenæb alm.
Stinkende Storkenæb hh
Mælkeurtfamilien
Bitter Mælkeurt alm.
Violfamilien
Skov-Viol/Krat-Viol hh
Ager-Stedmoderblomst hh
Soløjefamilien
Ølands-Soløje alm.
Skærmblomstfamilien
Vild Kørvel alm.
Kodriverfamilien
Hulkravet Kodriver alm.
Melet Kodriver hh
Skovstjerne fåtallig
Rød Arve fåtallig
Hindebægerfamilien
Engelskgræs alm.
Singrønfamilien
Liden Singrøn (Vinca) alm.
Krapfamilen
Skovmærke (Bukar) alm.
Burre-Snerre hh
Rubladfamilien
Foder-Kulsukker hh
Bakke-Forglemmigej alm.
Læge-Oksetunge hh
Læbeblomstfamilien
Korsknap alm.
Døvnælde hh
Rød Tvetand alm.
Maskeblomstfamilien
Skjaller sp. hh
Eng-Troldurt hh
Blærerodfamilien
Vibefedt hh
Vejbredfamilien
Lancet-Vejbred alm.
Gedebladfamilien
Dunet Gedeblad hh
Kurvblomstfamilien
Bellis (Tusindfryd) alm.
Gemserod sp. alm.
Alm. Røllike hh
Hvid Okseøje hh
Alm. Brandbæger (Stolt-Henriks Brandbæger) hh
Bakketidsel hh
Bjerg-Knopurt fåtallig
Eng-Gedeskæg sp. hh
Lav Skorzoner hh
Mælkebøtte sp. alm.
Håret Høgeurt alm.
Liljefamilien
Liljekonval hh
Alvar-Purløg alm.
Klokkeskilla sp. hh
Stor Konval (Salomons Segl) hh
Gøgeurtfamilien
Fruesko (veg.)
Tyndakset Gøgeurt alm.
Salep-Gøgeurt alm.
Ridder-Gøgeurt hh
Bakkegøgeurt hh
Hylde-Gøgeurt alm.


Svampe - Öland, Sverige

21.5: Södra lunden; Tøndersvamp (birk), Birkeporesvamp (birk), Foranderlig Skælhat (birk).

22.5: Seby läge; Agerhat sp. (overdrev).
Petgärde träsk; Pokal-Foldhat (birk og andre løvtræer).

24.5: Stormaren; Vårmusseron (overdrev), Mørkhat sp. (overdrev).
Lilla Dalby och Bjärbys alvar; Psathyrellaceae sp. (på hestegødning).

25.5: Halltorps hage; Mørk Fladhat (ahorn, løvtræ).

26.5: Schäferiängarna; Glanshat sp. (på kokasse).
Södra lunden; Alm. Gulhat (på kokasse).

                                                                  
Laver – Öland, Sverige

26.5: Åby sandbacker; Kalk-Hulskivelav (Aspicilia calcarea) - (talrig på stengærde).Litteratur

Här tittar vi på Fåglar - Sveriges bästa fågellokaler - af Magnus Ullman – 2014

Götalands bästa fågellokaler – af Magnus Ullman - 2015

Fugleture i Østdanmark og Sydsverige – af Klaus Malling Olsen – 2005

Fugle i Felten: Af: Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterstrøm i samarbejde med J. Grant

Herudover blev der på turen indkøbt en række naturbøger omhandlende Öland's og øvrige Sverige's fugle- og natur i Naturbokhandlen på Ölands södra udde og i Naturbokhanden Stenåsa.


Kort over Öland, SverigeLinks