tirsdag den 28. februar 2012

Tur til Tystrup-Bavelse Sø og Tamosen!

Tirsdag den 28/2 2012:

Vi tog i dag på tur til Tystrup-Bavelse Sø og Tamosen på Midtsjælland med et spinkelt håb, om at der stadig var rastende Kongeørn, men det var der desværre ikke...
Vi kørte rundt om området og stoppede ved flere P-pladser og spejdede efter ørne og andre fugle.
Ved Bavelse Sø (bag kirken) var der bl.a. 12 Sangsvaner rst. på marken samt både 1 Duehøg fou. og 1 ad. Havørn rst. (langt ude!).
En enkelt trækkende Vibe og lidt Sanglærker blev det også til!
Ved Tamosen gik vi ned til fugleskjulet og obsede lidt fra dette:
Her var bl.a. en del rastende andefugle, herunder hele 18 Lille Skallesluger og 15 Stor Skallesluger samt fx. både Krik- Spids- og Pibeænder.
Her var også en Rød Glente ofl. og på marken ved P-pladsen havde vi bl.a. 2 Agerhøns og herfra iagttoges også en fin ad. Havørn ofl.

                                                Bavelse Kirke, 28-02-2012

                                                   Tamosen, 28-02-2012

                                                   Tamosen, 28-02-2012

Turens obs. kan som vanligt ses af DOFbasen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar