lørdag den 11. februar 2012

Tur til Nordsjælland!

Lørdag den 11/2 2012:

Tur til Nordsjælland, hvor vi lagde ud ved Helsingør Lystbådehavn og hvor vi kiggede efter de - de foregående dage - udmeldte 2k Gråmåger, men de var her desværre ikke lige nu!
Videre til Hornbæk Havn, hvor vi havde en Sortkrage samt både den stationære Bjergpiber og en Bjergvipstjert!

                                     Bjergpiber, Hornbæk Havn, 11-02-2012

Ved Nivå Bugt Strandenge “trampede” LFR en Enkeltbekkasin op fra åen, men jeg så den desværre ikke.
Vi fik så en DOFcall S om, at nu var de to 2k Gråmåger PP i Helsingør Lystbådehavn, en lys og en mørk fase, og dem tog vi op og så meget flot – se foto's:

                            Gråmåge 2k, Helsingør Lystbådehavn, 11-02-2012


Gråmåge 2k, Helsingør Lystbådehavn, 11-02-2012

Nb. Turens obs. er indtastet i DOFbasen og diverse foto's er lagt i mit Picasa Webalbum under Fuglefoto's 2012.

Ps. Mellem Kronborg og Helsingør Lystbådehavn fouragerede i øvrigt en fed 2k han Vandrefalk!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar