onsdag den 15. november 2017

Min botaniske interesseAf
Frank Desting
2730 Herlev

Min botaniske interesse

Jeg har siden mine ganske unge dage – ved siden af min fugleinteresse – været interesseret i botanik, dengang inspireret af nu afdøde S. H. Stensig fra 'Kagsmosegruppen'.
'Kagsmosegruppen' var en gruppe af primært ornitologer, der dengang i en årrække undersøgte fugle- og plantelivet i Kagsmosen nær København, som resulterede i en bog om fuglelivet (og planter) mv. i mosen.

For mig begyndte det hele med flora'en i de lokale moser, primært Kagsmosen, Ejby Mose og Smør- og Fedtmosen - og blev senere udvidet med flora alle mulige forskellige steder i landet.

En af de første plantearter jeg decideret tog ud efter var Melet Kodriver (Primula farinosa), som jeg på cykel fra Herlev kørte efter ved Østrup Holme nær Veksø Mose den 27/5-1979.
Jeg fandt den efter anvisning fra S.H. Stensig og Hans Soer, og så vidt jeg er orienteret findes den derude endnu...

Den 12/7-1980 var jeg med en barndomsven i sommerhus ved Gedser Strand,
og der gjorde jeg et bemærkelsesværdigt fund, nemlig Spydbladet Skjolddrager (Scutellaria hastifolia), som dengang kun var registreret på Bornholm!
Blev efterfølgende kontaktet af en lokal botaniker fra Lolland-Falster, som jeg så anviste findestedet, og fundet blev blandt andet nævnt i Falsters flora ved Evald Larsen.

Jvf. URT nr. 1/1981.

Siden hen har jeg også (den 4/8-1999) fundet Gul Bartsie (Parentucellia viscosa) ved Klausdal i Smørmosen, som af Dansk Botanisk Forening blev kåret som et af “Årets fund” på Sjælland 1999!
                                                  
                                               Gul Bartsie, Smørmosen, 22-08-2004

Jvf. URT nr. 3/1999 og URT nr. 1/2000.

Jeg husker stadig mine breve og korrespondance angående interessante plantefund, som blev sendt ind til “Floristiske meddelelser” i medlemsbladet URT, og besvaret med håndskrevne postkort af nu afdøde Lektor Alfred Hansen fra Dansk Botanisk Forening.

                                                                      
   Korrespondance med Lektor Alfred Hansen, DBF, samt medlemsbladet URT

Jeg har desuden udarbejdet floralister over Kagsmosen og Smør- og Fedtmosen tidligere år.

I dag registrerer jeg stadig, med vekslende intensitet, planter - når jeg kommer rundt omkring i landet (og udlandet!), og jeg taster herefter fundende ind på Fugleognatur.dk, da Dansk Botanisk Forening jo desværre endnu ikke har en funddatabase.
Har ved udgangen af år 2017 indtastet i alt 562 forskellige arter Karplanter i Naturbasen på Fugleognatur.dk, men det reelle antal arter truffet i DK ligger nok noget højere...

Seneste art jeg har 'kørt efter' (den 28/5 2016) var den yderst sjældne Ridder-Gøgeurt (Orchis militaris), som blev fundet i en kreaturfold på Amager Fælled.

                                                                  
 Ridder-Gøgeurt, Amager Fælled, 28-05-2016

Andre sjældne arter jeg har 'kørt efter' i Danmark er blandt andet:
Horndrager (Anacamptis pyramidalis) (den 10/6 2014) ved Jydelejet, Møn, Flueblomst (Ophrys insectifera) og Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum) (begge den 12/6 2014) i Allindelille Fredskov, Biblomst (Ophrys apifera) (den 4/7 2014) ved Himmelev Skov (grusgrav), Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata) og Ringplettet Gøgeurt Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. Junialis (begge den 19/6 2016) ved Hundige Strand.

Har også de senere år, i forbindelse med fugleture, været på Öland og Gotland, Sverige - og kigget på floraen der, herunder de forskellige og flotte orkidéer,
blandt andet Fruesko (Cypripedium calceolus) på kendt lokalitet.

                    Fruesko, Kallgatburg, Gotland, Sverige, 01-06-2014


                                               
                    Fruesko, Kallgatburg, Gotland, Sverige, 01-06-2014


Jeg vil nok altid have interessen for botanik 'i blodet', sammen med min øvrige naturinteresser, herunder fuglene, som er min største passion.
Og jeg ser frem til en flerdages-tur til Bornholm i maj 2018, hvor der også skal studeres botanik!Ingen kommentarer:

Send en kommentar