tirsdag den 30. april 2013

Fyn, Vest- og Sønderjylland April 2013


Fyn, Vest- og Sønderjylland April 2013

                                                         Grøngård, 28-04-2013

I bededagsferien, nærmere bestemt i dagene 26.4 – 29.4 - 2013 var LFR og undertegnede en tur til Fyn, Vest- og Sønderjylland.

Formålet var at se en masse fugle og gerne nogle jyske specialiteter.

Vejret var noget køligt med sol/skyer, dagtemperaturer på op mod 6-11 grader C og svag-frisk vind samt lidt regn på første- og sidstedagen.

26-4-2013:

Udrejsedag.

Vi kørte fra Herlev fredag den 26.4 kl. 8 og over Storebæltsbroen til Fyn, hvor vi gjorde vores første stop ved Bøjden Nor, for at forsøge at få set den stationære Langnæbbede Sneppeklire, men den var desværre væk og borte...

Herefter videre til Sydvestjylland, hvor vi besøgte Brogård Plantage (Stor Hornugle negativ), Tange Plantage, Sneum Enge, Sædding Strand og endelig Ål Plantage (vandrerhjemmet i Oksbøl).

Efter indlogeringen tog vi på Turisthotellet og spiste aftensmad.

Herefter op mod Filsø og retur til vandrehjemmet igen da det var meget køligt.

27-04-2013:

Tidligt op og morgenobs. ved vandrehjemmet (Ål Plantage).

Herefter via. Esbjerg, Visby, Højer til Rudbøl Kog, hvor det lykkes os at se en flot Sydlig Blåhals han syngende på diverse hegnspæle.

Videre til Rickelsbüller Kog og Saltvandssøen, Margrethe Kog samt Tingdal Plantage, hvor vi hørte syngende Fyrremejse og derefter op til Lakolk Strand, hvor vi eftersøgte Hedehøg og Hvidbrystet Præstekrave, desværre uden held...

Over Rømødæmningen til Ballum Enge, hvor vi kørte rundt og kiggede efter Hedehøg, men heller ikke her så vi den.

Igen aftensmad på Turisthotellet i Oksbøl og derefter op til Blåbjerg Klitplantage, hvor vi hørte Perleugle meget fint og kontinuerligt fra kl. 22:24- og frem til vi kørte kl. 23:06.

28-04-2013:

Op og få morgenmad ved 8-tiden.

Herefter kørte vi til Kongens Mose, hvor vi endelig iagttog 2 hanner af Hedehøg, meget flotte og elegante kom de flyvende forbi.

Videre til Draved Skov, hvor vi havde en sy. Fyrremejse på klodshold.

Ved Grøngård hørte vi kurrende Turteldue og ved Tinglev Mose havde vi både Fyrremejse sy. og Sydlig Blåhals og meget andet...

Stor Hornugle atter negativ ved Brogård Plantage og ved Sneum Digesø fandt vi en enkelt ad. Sorthovedet Måge på den sydlige Hættemågeø.

Aftensmad på Turisthotellet og herefter hjem på vandrehjemmet.

29-04-2013:

Hjemrejsedag.

Men først besøg ved Skjern Enge, hvor vi ved Lønborggård og Vesterenge fandt i alt 6 flotte fou. Skestorke!

Vi eftersøgte også Pomeransfugl ved Falbækvej marker, men desværre uden held.

Afslutning ved Skænken Sø, hvorefter vi tog hjemad og var i Herlev igen kl. 17:32, efter at have kørt i alt 1465 km. !

Pris for turen

Turens pris blev i alt omkring 3780 kr., herunder vandrehjem 960 kr., km-penge 1100 kr., brobizz 220 kr., morgenmad 195 kr., aftensmad med vand 505 kr., snold (sandwich, chokolade, vand mv.) cirka 800 kr. = I alt 3780 kr.

Fugle

På turen som helhed havde vi i alt 130 arter og det meste er indtastet på DOFbasen, se denne!

Hermed en artsliste:

 1. Lille Lappedykker
 2. Toppet Lappedykker
 3. Skarv
 4. Fiskehejre
 5. Skestork
 6. Knopsvane
 7. Grågås
 8. Blisgås
 9. Kortnæbbet Gås
 10. Nilgås
 11. Mørkbuget Knortegås
 12. Bramgås
 13. Gravand
 14. Gråand
 15. Atlingand
 16. Krikand
 17. Spidsand
 18. Pibeand
 19. Knarand
 20. Skeand
 21. Taffeland
 22. Troldand
 23. Bjergand
 24. Hvinand
 25. Ederfugl
 26. Toppet Skallesluger
 27. Duehøg
 28. Spurvehøg
 29. Musvåge
 30. Blå Kærhøg
 31. Hedehøg
 32. Rørhøg
 33. Dværgfalk
 34. Tårnfalk
 35. Agerhøne
 36. Fasan
 37. Trane
 38. Grønbenet Rørhøne (LFR)
 39. Blishøne
 40. Strandskade
 41. Vibe
 42. Hjejle
 43. Stor Præstekrave
 44. Lille Præstekrave
 45. Småspove
 46. Storspove
 47. Lille Kobbersneppe
 48. Sortklire
 49. Rødben
 50. Hvidklire
 51. Tinksmed
 52. Mudderklire
 53. Dobbeltbekkasin
 54. Islandsk Ryle
 55. Alm. Ryle
 56. Brushane
 57. Klyde
 58. Stormmåge
 59. Sølvmåge
 60. Sildemåge
 61. Svartbag
 62. Hættemåge
 63. Sorthovedet Måge
 64. Fjordterne
 65. Havterne
 66. Splitterne
 67. Ringdue
 68. Klippedue/Tamdue
 69. Turteldue
 70. Tyrkerdue
 71. Gøg
 72. Perleugle
 73. Stor Flagspætte
 74. Sanglærke
 75. Landsvale
 76. Bysvale
 77. Digesvale
 78. Ravn
 79. Sortkrage
 80. Gråkrage
 81. Råge
 82. Allike
 83. Husskade
 84. Skovskade
 85. Musvit
 86. Blåmejse
 87. Sortmejse
 88. Topmejse
 89. Sumpmejse
 90. Fyrremejse
 91. Halemejse
 92. Spætmejse
 93. Træløber
 94. Gærdesmutte
 95. Rødhals
 96. Sydlig Blåhals
 97. Husrødstjert
 98. Rødstjert
 99. Bynkefugl
 100. Stenpikker
 101. Solsort
 102. Sangdrossel
 103. Misteldrossel
 104. Rørsanger
 105. Sivsanger
 106. Munk
 107. Tornsanger
 108. Gærdesanger
 109. Løvsanger
 110. Gransanger
 111. Fuglekonge
 112. Jernspurv
 113. Engpiber
 114. Skovpiber
 115. Hvid Vipstjert
 116. Gul Vipstjert
 117. Stær
 118. Gråspurv
 119. Skovspurv
 120. Kernebider
 121. Grønirisk
 122. Stillits
 123. Grønsisken
 124. Tornirisk
 125. Lille Gråsisken
 126. Dompap
 127. Bogfinke
 128. Bomlærke
 129. Gulspurv
 130. Rørspurv

Af pattedyr havde vi flere Rådyr og Hare på turen.

Af padder og krybdyr havde vi Hugorm ved Tingdal Plantage samt Butsnudet Frø og Spidssnudet Frø på turen.

Af svampe havde vi Blækhat sp. på turen.
 
 
Tak til LFR for en god tur.
 
Frank Desting
April 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar